хуудас_баннер

Японы p-tert-octylphenol-ийн гаалийн код гэж юу вэ?

P-tert-octylphenol-ийн хятад нэр
Октилфенол хэмээх хятад нэр;4-(1,1,3, 3-тетраметилбутил) фенол;4-(гуравдагч октилфенол);4-терт-октилфенол;
Үүнийг 4-терт-октилфенол гэж нэрлэдэг
4-(2,4,4-триметилпентан-2-ил)фенол;p-терт-октилфенол;4 – (1,1,3,3 – ТетраМетилбутил) фенол;т-октилфенол;4-Терт-Октилфенол;терт-октилфенол;
CAS дугаар 140-66-9

Японы гаалийн код (HS-код): 290719990
Дүгнэлт: HS: 290719990. Бусад монофенолууд.Ерөнхий тариф:.ДХБ-ын тариф: GSP тариф:.


Шуудангийн цаг: 2023 оны 2-р сарын 20-ны хооронд